კვერცხუჯრედის გაყინვა

კვერცხუჯრედის გაყინვა და რეპროდუქციული უნარები ქალის რეპროდუქციული უნარი ასაკთან ერთად თანდათანობით იკლებს. როგორც ცნობილია ქალს დაბადებიდანვე აქვს წინასწარგანსაზღვრული კვერცხუჯრედების რაოდენობა (საშუალოდ 400), რომელიც მენარქეს დაწყების შემდეგ ყოველთვიურად მწიფდება და ემზადება გასანაყოფიერებლად. ასაკის მატებასთან ერთად მცირდება კვერცხუჯრედების რაოდენობა და იკლებს მათი ხარისხიც. თუმცა ასაკის გარდა, ბევრ სხვა ფაქტორს აქვს გავლენა შვილოსნობაზე (ქრონიკული დაავადებები, ანთებითი პროცესები და… Continue reading კვერცხუჯრედის გაყინვა